Guido Mul


Guido Mul

Guido Mul (1969) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht (1987-1992). Hij voerde vervolgens zijn promotieonderzoek uit op het gebied van reiniging van dieseluitlaatgas aan de TU Delft, op basis waarvan hij in 1997 promoveerde. Na een postdoc aan het Stanford Research Institute in de Verenigde Staten stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen hem in de gelegenheid terug te keren naar Delft, om katalytische reacties in detail te bestuderen met behulp van geavanceerde vibratie-spectroscopie. In 2005 ontving hij een VIDI-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om fundamentele aspecten van fotokatalyse te onderzoeken, opnieuw aan de TU Delft. In 2009 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leeropdracht het optimaliseren van foto- en elektrokatalyse voor opslag van duurzame energie, waterzuivering, en gasreiniging. Met name nanotechnologie (materiaalontwerp) en procestechnologie (reactorontwerp) spelen hierbij een belangrijke rol.

(Bron: Guido Mul)