Bart Vermeulen


Bart Vermeulen

Bart Vermeulen is stadsarcheoloog, verbonden aan Archeologie Deventer. Sinds zijn afstuderen in de richting Europese Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij actief geweest in de gemeente Deventer, eerst als veldarcheoloog, daarna als projectleider archeologie, als docent Archeologie aan Saxion Hogeschool, en tegenwoordig als Gemeentelijk Archeoloog.

(bron: Bart Vermeulen)