11 februari 2015: Bart Vermeulen & Emile Mittendorff
Spitten in het verleden: Archeologie in de schaduw van de Lebuïnuskerk


Spitten in het verleden: Archeologie in de schaduw van de Lebuïnuskerk

Wie denkt dat het Science Café alleen maar gaat over ver-van-je-bed-wetenschap heeft het mis. Helemaal niet zo ver van je bed, en misschien zelfs wel ónder je bed, ligt de geschiedenis begraven van de streek waar je woont. En om die geschiedenis te achterhalen zijn de stadsarcheologen van Deventer er als de kippen bij als er ergens in de stad gegraven wordt.

Zo vonden in 2013 in het Stadhuiskwartier opgravingen plaats die deel uitmaakten van het grootste archeologisch onderzoek in de binnenstad van Deventer ooit. Het onderzoek leverde archeologische resten op die teruggaan tot de tijd van de jagers/verzamelaars, zo’n 7000 jaar geleden. Het onderzochte gebied maakte vanaf de 8ste eeuw deel uit van de stedelijke nederzetting Deventer.

In het Science Café komen Bart Vermeulen en Emile Mittendorff, verbonden aan Archeologie Deventer, aan de hand van de eerste resultaten van de opgraving een beeld schetsen van de ontwikkeling van dit deel van de binnenstad. In hun presentatie gaan zij in op de overvloedige hoeveelheid vondsten uit het onderzoek, de onderzoekstechnieken en het gebruik van hulpwetenschappen in het archeologisch onderzoek.

Vooraf en in de pauze is er muziek van Red Leaf Hill, en na de pauze leidt James van Lidth de Jeude de discussie.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman