9 april 2014: Martijn Manders
Archeologie op de zeebodem


Archeologie op de zeebodem

In het tijdperk van de VOC voeren vele zeilschepen de hele wereld over voor de handel in exotische goederen. Dat daarbij soms ook schepen op de klippen liepen, of vergingen in vliegende stormen, of zelfs door zeeslagen tussen concurrenten op de bodem van de zee belandden, levert honderden jaren na dato interessant materiaal op voor een lezing in het Science Café over onderwaterarcheologie, door drs. Martijn Manders.

Hij is Hoofd Maritiem Programma van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van 400 Nederlandse scheepswrakken wereldwijd. Als maritiem archeoloog duikt hij ook zelf regelmatig naar de wrakken om hun ligging in kaart te brengen. Hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt en kan daar enthousiast over vertellen, zoals gebleken is toen hij bij De Wereld Leert Door zijn opwachting maakte. Hij eindigde toen met de uitspraak “De geschiedenis van ons verleden ligt op de bodem van de wereldzeeën”. In het Science Café haalt hij die geschiedenis boven water.

Vooraf en tijdens de pauze zullen de Blue Sky Monkeys de muziek verzorgen en daarna leidt James van Lidth de Jeude de discussie.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman