4 december 2013: Judith Rosmalen
Surprises in de Wetenschap: Hoe kun je onderzoeksdata (te) mooi verpakken?


Surprises in de Wetenschap: Hoe kun je onderzoeksdata (te) mooi verpakken?

Let op: bij hoge uitzondering is deze lezing niet op de gebruikelijke 2e woensdag van de maand, maar een week eerder, nl. op 4 december.

Zwarte Piet zwaait vervaarlijk de roe namens Sint
Naar eenieder die onderzoeksdata verzint

Want wat je echt in de gaten moet houden
Is verre te blijven van wetenschapsfraude

Neem dat nu maar aan als belangrijk advies
Ter voorkoming van zwaar reputatieverlies

Want fraude is echt totaal overbodig
En als je dan werkelijk tóch zo hoognodig

Per se precies wilt vinden wat je verlangt
Die éne conclusie waar alles op hangt

Dan is er nog altijd het Science Café
Een wetenschapskroeg met vrije entree

Met heel interessante en mooie verhalen
van mevrouw J.G.M. (Judith) Rosmalen

Over slim analyseren van data en tevens
Over hoe je met hele reële gegevens

Je onderzoeksuitkomst kunt manipuleren
En daarmee wat je maar wilt eruit concluderen

En dat alles met live muziek en een drankje,
Goede discussie en aan ‘t eind een bedankje

Als alles gezegd is en veel is besproken
En ieder er heel wat van op heeft gestoken

Lezen wij voortaan in tijdschrift en krant
Over science maar nu met iets meer verstand

En vol verwachting klopt dan ons hart
Wie de roe krijgt, wie de wetenschapsgard.

P.S.:

Voor de muziek roept ieder straks “Bravissimo!”
Want daarvoor gaan we luisteren naar Lise Low

En met de trein uit de stad van het Neude
Komt moderator James van Lidth de Jeude

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman