13 november 2013: Petran KockelKoren / Driessens & Verstappen
Points of View


Points of View

Let op: de locatie is deze keer de Bergkerk

Kan een machine waarnemen? Wat komt daar nog meer bij kijken? Sterker nog: wat komt er nog meer bij “kijken”, wat betekent het eigenlijk als een machine “kijkt”? Moet er niet sprake zijn van interpretatie van datgene wat bekeken wordt? Het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen dat dit jaar de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek heeft gewonnen verkent het terrein met de opening van hun solotentoonstelling in de Bergkerk in Deventer waar ze de prijs op 7 november krijgen uitgereikt. Het Science Café organiseert op 13 november i.s.m. Witteveen+Bos in diezelfde Bergkerk een lezing in het kader van deze jaarlijkse prijs. Driessens & Verstappen krijgen de Witteveen+Bos-prijs voor hun hele oeuvre, dat gekenmerkt wordt door zogenoemde generatieve kunst.

De Science Café-lezing wordt gegeven door Maria Verstappen zelf en Petran Kockelkoren, filosoof en emeritus hoogleraar Kunst en Technologie van de Universiteit Twente. Kockelkoren over de generatieve kunst van Driessens & Verstappen:

“Kunst verkeert tegenwoordig in een legitimiteitscrisis. De idee van kunst als zelfexpressie van de kunstenaar is sleets en kunstenaars zijn op zoek naar een andere invalshoek en positiebepaling die meer recht doet aan de maatschappelijke waarde van kunst. Driessens & Verstappen bewegen zich op het raakvlak van kunst en wetenschap en zijn pioniers in de generatieve kunst, dat wil zeggen kunst zonder auteur. In plaats van zich op te werpen als makers, stellen ze de begincondities vast waaronder een beeld zichzelf kan ontplooien. Dat levert tevens een kritische positie op ten opzichte van onze beeldcultuur en ten aanzien van wat de kunstenaar daarin kan ambiëren.”

Driessens & Verstappen schrijven software die vormen laat groeien, ze bouwen machines die waarnemen en bewegen, ze conserveren afgewezen groenten, en ze laten landschappen ontstaan in kijkdozen. Dit alles is te zien in hun expositie Points of View, en de kunstenaars zullen de werken toelichten. Speciale aandacht is er voor het werk Solid Spaces, dat voor het eerst wordt getoond in de Bergkerk. De kunstenaars bouwden een machine die de ruimte observeert en kennis verzamelt. Op basis van deze kennis wordt een zelfstandig kijkgedrag ontwikkeld, een zelf-lerend organisme waarbij waarneming, geheugen en interpretatie een continu terugkoppelingssysteem vormen.

Naar eigen zeggen willen Driessens & Verstappen zelf “als kunstenaars ook verrast worden”. Nu ze niet alleen door hun generatieve kunst verrast worden, maar ongetwijfeld ook door het winnen van de Witteveen+Bos-prijs, wordt het tijd dat wij allemaal eens een “kijkje” gaan nemen in de Bergkerk, om ons ook te laten verrassen door een anders-dan-andere Science Café-lezing.

Vooraf en in de pauze wordt de live-muziek verzorgd door Ton Zwartkruis, de vaste bespeler van het orgel in de Bergkerk. Na pauze wordt de discussie geleid door James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman