Miko Elwenspoek


MikoElwenspoekMiko Elwenspoek studeerde natuurkunde aan de Freie Universität Berlin. Zijn afstudeerwerk in 1978 ging over de natuurkunde van vloeistoffen. In zijn onderzoek hield hij zich bezig met onderwerpen die raakvlakken hebben met statische fysica: moleculaire beweging in organische vloeistoffen en vloeibare legeringen, transport in celmembranen en kristalgroei.

In 1987 werd hij Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Twente en in 1996 hoogleraar Transductietechniek aan de Faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente. Zijn onderzoek aan microsystems werd gekroond met een Simon Stevin meesterschap in 1997. Hij is (co)auteur van meer dan 300 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en van meerdere boeken. Hij ontving prijzen voor beste docent Elektrotechniek en Advanced Technology. Hij is medeoprichter van de opleiding Advanced Technology aan de UT, de Minor Origins en het honours-programma aan de UT. Als senior fellow van het Freiburg Institute of Advanced Studies heeft hij zich met self-assembly (zelforganisatie) bezig gehouden.

Thans is hij onderwijsdirecteur van Elektrotechniek en van het honours-programma aan de Universiteit Twente. Hij richt zich hier vooral op onderwijskundige vernieuwing.