12 februari 2014: Kitty Nijmeijer
Filters voor een duurzame wereld


Filters voor een duurzame wereld

Zeewater is zout, niet waar? En door rivieren stroomt zoet water. Dus waar een rivier in zee stroomt mengen zout en zoet water tot brak water. Lekker belangrijk, zul je denken.  Maar wist je dat je, door dat mengproces in goede banen te leiden, er energie uit kunt halen? Zoveel energie zelfs dat je alleen al bij de monding van de Rijn 80% van de energiebehoefte van alle Nederlandse huishoudens kunt opwekken? Dat klinkt ongelooflijk, dus daar willen we meer van weten.

Prof.dr. Kitty Nijmeijer van de Universiteit Twente komt bij het Science Café vertellen over de toepassing van synthetische membranen op verschillende gebieden. In haar eigen woorden: “Deze lezing gaat over nieuwe toepassingen van membranen voor grootschalige problemen van deze tijd: schoon water uit afvalwater en voldoende energie. Een membraan is een filter op nanometerschaal. De kunst is om de chemie en de structuur van membranen zodanig aan te passen dat deze selectief de gewenste component doorlaten en de ongewenste componenten tegenhouden. En dat is knutselen op de vierkante nanometer. Op die manier is het mogelijk membranen te ontwikkelen die zeer complexe mengsels met een grote diversiteit aan componenten, zoals afvalwater of water met medicijnresten, pesticiden, etc. kunnen zuiveren.

Het blijkt ook mogelijk elektriciteit op te wekken uit het mengen van zee- en rivierwater. Het verschil in zoutconcentratie tussen zee- en rivierwater maakt dat beide willen mengen, en daarbij komt energie vrij. In de afgelopen jaren zijn er membranen ontwikkeld die een zodanige chemie en structuur hebben dat ze het mengen zeer selectief en gecontroleerd kunnen laten verlopen.”

De lezing wordt muzikaal omlijst door MariSela en de discussie na de pauze wordt geleid door onze vaste moderator James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman