12 juni 2013: Rudi de Vries
Kuifje en de Ontwikkeling van de Stripcultuur


Kuifje en de Ontwikkeling van de Stripcultuur

Dat je over stripverhalen ook wetenschap kunt bedrijven bewijst econoom dr. Rudi de Vries, die bij het Science Café een lezing komt houden over de ontwikkeling van de stripcultuur. De Vries is werkzaam bij Rijksuniversiteit Groningen, als onderzoeker en docent bij de faculteit Bedrijfskunde & Economie, en als docent bij de opleiding Kunsten, Cultuur & Media van de Letterenfaculteit. In het onderzoek voor zijn dissertatie paste hij de bedrijfskundige theorie van de co-evolutie toe op de ontwikkeling van de stripcultuur.

“Co-evolutie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen individuen, groepen van individuen, populaties en andere omgevingselementen.   (…)   Inzicht in co-evolutionaire benaderingen in de ene wetenschappelijke discipline kan bijdragen tot het beter begrijpen van vergelijkbare processen in ander wetenschappelijke disciplines.” (Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam )

In zijn lezing zal De Vries vertellen hoe uitgevers en strips samen zijn geëvolueerd. Voordat er gespecialiseerde stripalbumuitgevers ontstonden domineerde het tijdschrift als voornaamste medium voor de strip, met daarachter grote uitgevers. De komst van het stripalbum bood meer mogelijkheden voor kleine gespecialiseerde uitgevers. De variëteit onder die albumuitgevers hangt samen met de grote variëteit in het aanbod van strips. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kunstzinnige, literaire strips. Ook het feit dat de lezers tegenwoordig vaak ook volwassenen zijn die hogere eisen stellen aan de strips heeft zijn invloed op de co-evolutie van strips en hun uitgeverijen.

Wellicht een bijzondere combinatie, strips en wetenschap, maar in het Science Café gaan we het ongewone niet uit de weg. Vooraf en in de pauze zorgt MariSela voor de muzikale omlijsting en na de pauze wordt de discussie geleid door James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman