Judith Rosmalen


Judith Rosmalen

Prof. Dr. J. (Judith) G.M. Rosmalen is als adjunct-hoogleraar werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, binnen het Interdisciplinair Centrum voor Pathologie van Emotie (ICPE), gefinancierd door het Universitair Centrum Psychiatrie en de afdeling Interne Geneeskunde. Binnen het ICPE heeft zij een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld op het gebied van de psychosomatiek, waarin ze haar achtergronden in de medische biologie en sociale psychologie combineert. Haar multidisciplinaire onderzoek richt zich op psychosociale stress als ziekte-overstijgende risicofactor voor gezondheidsproblemen, waarbij ze zowel werkt aan gangbare medische diagnoses (waaronder astma, depressie en het metabool syndroom) als medische onverklaarde somatische klachten (waaronder somatoforme problemen en functionele syndromen). Ze is speciaal geïnteresseerd in de mechanismen via welke stress als generieke risicofactor kan leiden tot diverse vormen van ongezondheid, en de redenen waardoor stress niet bij iedereen tot ongezondheid leidt. Ze verricht haar onderzoek in longitudinale populatie-cohorten, met name TRAILS,  PREVEND  en LifeLines.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)