Jeroen de Ridder


Jeroen de Ridder

Dr.ir. G (Jeroen) de Ridder is NWO Veni onderzoeker en universitair docent in de filosofie, met name de epistemologie, wetenschapsfilosofie en godsdienstfilosofie. Sinds 2010 werkt hij op de VU aan een NWO Veni onderzoeksproject waarin hij analyseert hoe de commercialisering van wetenschap van invloed is op het delen en verspreiden van wetenschappelijke kennis.

In zijn onderzoek naar de aard van wetenschappelijke kennis stelt De Ridder zich de volgende vragen: Wat maakt wetenschappelijke kennis zo bijzonder? Hoe verhoudt wetenschappelijke kennis zich tot niet-wetenschappelijke kennis? Is wetenschappelijke kennis collectieve kennis? Verandert de commercialisering van de wetenschap de kwaliteit van wetenschappelijke kennis en de doorstroming ervan?

Daarnaast is hij geïnteresseerd in godsdienstfilosofie en discussies over geloof en wetenschap. Enkele centrale vragen daarbij zijn: Kan geloof in God rationeel zijn en, zo ja, hoe dan? Kunnen we kennis hebben op het gebied van religie? Staat wetenschap op gespannen voet met religieus geloof?

Hij geeft ook lezingen voor studenten of ander publiek over z’n vakgebied en is daarnaast columnist voor de website www.geloofenwetenschap.nl.

(Bron: VU)