Christian Lange


Christian Lange

Christian Lange (Berlijn, 1975) was na zijn promotie op Harvard University docent Islamologie aan de universiteit van Edinburgh in Schotland. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar Arabische en Islamitische Studies aan de Universiteit Utrecht. Eind 2013 werd hij verkozen tot één van de vijftig leden van de Jonge Akademie van de KNAW. Langes onderzoek concentreert zich enerzijds rond concepten van recht, straf en geweld in de islamitische traditie, en anderzijds rond islamitische eschatologie, met name concepties van het hiernamaals. Zijn publicaties omvatten wetenschappelijke monografieën en bundels alsook een reisverhaal en een historische roman.

(Bron: Christian Lange)