11 september 2013: Koos Biesmijer
Bye bye bij? De bijensterfte nader bekeken


Bye bye bij? De bijensterfte nader bekeken

Er doen verontrustende verhalen over de massale sterfte van bijen de ronde. Hoe groot het probleem precies is weet niemand, maar het is duidelijk dat er wel een probleem is. Een achteruitgang van bijen, en insecten die voor bestuiving zorgen in het algemeen, is zorgelijk omdat al die bestuivende insecten volgens opgave van Naturalis in Leiden wereldwijd voor de bestuiving van ongeveer 74% van alle gewassen zorgen en de voortplanting van 78% van de wilde bloeiende planten mogelijk maken. De economische waarde van de diensten die deze insecten de maatschappij bewijzen wordt geschat op 143 miljard euro per jaar wereldwijd.

Er is niet één duidelijke oorzaak voor de achteruitgang van bestuivers aan te wijzen, het is een mengeling van allerlei factoren. Prof.dr. Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center in Leiden en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) zei daarover onlangs in een debat: “We moeten ons niet verstoppen achter nieuwe oorzaken, zoals systemische bestrijdingsmiddelen, maar zeker ook de bredere oorzaken onderzoeken. Intensivering van landbouw, verlies van bloemenrijke vegetatie en het binnenkomen van nieuwe ziekten en plagen; dit zijn allemaal mogelijke oorzaken die in combinatie nog veel schadelijker zijn dan alleen.” Over de stand van zaken in het onderzoek en wat er aan maatregelen denkbaar en wellicht mogelijk is praat hij in het Science Café.

Bijen zijn trouwens toenemend populair aan het worden bij stadsbewoners. Steeds meer mensen in steden gaan bijen houden. Het is een ontwikkeling die deel uitmaakt van een wereldwijde trend die “urban farming” heet: in de stad je eigen voedsel verbouwen. De avond is dus zeker ook interessant voor stadse bijenhouders.

Voor de lezing en in de pauze zullen de Holy Beggars de sfeer opluisteren met muziek.

In het kader van deze Science Café-lezing over bijen gaat filmhuis De Keizer twee maal een bijzondere documentaire over bijen vertonen: “More than Honey” (waaruit onderstaand beeld afkomstig is) van regisseur Markus. De vertoningen zijn gepland voor vrijdag 13 september om 14.30 uur en zondag 15 september om 16.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het Filmhuis.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Marc Polman

plaatje filmhuisdocumentaire bijen