11 april 2012: Carlo Beenakker
Quantum computers


Quantum computers

De Engelse astrofysicus en science-fiction auteur Arthur C. Clarke heeft eens opgemerkt: “Elke voldoend ver gevorderde technologie is niet te onderscheiden van magie”. Quantumcomputers zijn een voorbeeld van zo’n magische technologie. Gewone computers zijn misschien wel indrukwekkend snel, maar niet magisch. Een gewone computer werkt in wezen niet anders dan een simpel telraam. De informatie is opgeslagen in eenheden, bits, die de waarde 0 of 1 kunnen aannemen. Daar wordt mee geschoven, zoals in een telraam, hoewel veel sneller. In een quantumcomputer maakt men gebruik van eenheden die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. (Men spreekt van quantumbits, kortweg qubits.) Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is mogelijk dank zij de wondere wetten van de quantumfysica. De quantumfysica is al een eeuw oud, maar we zijn nu pas aan het leren hoe we die theorie kunnen toepassen op de verwerking van informatie. Een quantumcomputer zou problemen kunnen doorrekenen die op een gewone computer in miljoenen jaren nog niet zouden zijn opgelost. In deze lezing zal prof. dr. Carlo Beenakker  een inleiding geven op de science en fiction van quantumcomputers.

De muziek wordt verzorgd door What’s Up Doc? en James van Lidth de Jeude is gespreksleider.