Marc van Oostendorp


Marc van Oostendorp (1967) is zijn leven lang gefascineerd geweest door taal: door vreemde talen maar vooral ook door zijn eigen taal, het Nederlands. Hij studeerde taalwetenschap en informatica aan de universiteiten van Leiden en Tilburg. Sinds 1999 werkt hij aan het Meertens Instituut in Amsterdam als dialectonderzoeker en sinds 2007 als hoogleraar taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij heeft veel geschreven over taal – zoals artikelen voor onder meer NRC Handelsblad en Onze Taal en wetenschappelijke en populairwetenschappelijke boeken.

Hij verdeelt zijn aandacht en tijd tussen wetenschappelijk en populariserend werk. Voor zijn proefschrift kreeg hij in 1996 de AVT/Anéla-prijs voor de beste Nederlandse taalkundige dissertatie van het voorafgaande jaar; voor zijn populariserend werk ontving hij in 2005 een oeuvreprijs van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap.

Hij heeft ook een website (www.vanoostendorp.nl) en een Twitter-account (@fonolog).

(bronnen: Van Oostendorp / www.taalstudio.nl)