Joost Frenken


Joost Frenken

Joost Frenken studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1986 aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij in Duitsland en de Verenigde Staten. In 1989 startte hij zijn eigen onderzoeksgroep in het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam. Vanaf 1994 is hij hoogleraar in de natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Zijn wetenschappelijk onderzoek gaat over wat er aan oppervlakken van materialen en op grensvlakken tussen verschillende materialen gebeurt. Voor dat onderzoek vervolmaakte hij de zogeheten scanning tunneling microscoop waarmee hij live op het niveau van afzonderlijke atomen kan volgen hoe die zich op een oppervlak en een grensvlak gedragen. Dat onderzoek is van groot belang voor het begrijpen van de werking van katalysatoren, het groeien van kristallen, wrijving op nanoschaal en nog veel meer. De know-how van zijn microscoop heeft hij via een mede door hem opgericht bedrijf toegankelijk gemaakt voor commerciële productie. Voor zijn onderzoek heeft hij vele prijzen gekregen.

Foto Jacqueline de Haas