9 mei 2012: Govert Schilling
Exoplaneten: op zoek naar een tweede aarde


Exoplaneten: op zoek naar een tweede aarde

Van de oerknal tot een mogelijk tweelingzusje van de aarde: Govert Schilling nam de bezoekers van het science café in een zeer geslaagde presentatie in een ruimtereis van een uur langs sterren en planeten.

Als wij vanaf de aarde naar de hemel kijken zien we enkele duizenden sterren. Dat is het topje van de ijsberg vergeleken met de echte aantallen in het heelal. Er zijn wel 300 tot 400 miljard sterren in ons eigen sterrenstelsel (de Melkweg) en er zijn eveneens enkele honderden miljarden sterrenstelsels in het heelal. Rond één kleine ster in één van die sterrenstelsels draait onze aarde.

Na de oerknal bestond het heelal alleen uit de eenvoudigste elementen – waterstof en helium. In sterren en bij sterexplosies zijn daaruit alle verschillende elementen die we uit de scheikunde kennen ontstaan en het heelal ingeblazen. Elk atoom in de aarde en in ons lichaam komt daarmee oorspronkelijk uit het heelal. Wij bestaan letterlijk uit sterrenstof. “Eigenlijk zou elke politicus een cursus elementaire sterrenkunde moeten volgen, om te beseffen hoe nietig we zijn, dat we maar één aarde hebben en maar één gezamenlijk belang,” stelde Schilling, die hiervoor van de zaal een applaus kreeg.

Andere planeten zullen ook opgebouwd zijn uit dezelfde elementen als de aarde. Als er zoveel sterren in het heelal zijn, dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat er alleen op onze aarde leven zou zijn. Planeten met gelijke omstandigheden als de aarde zouden dus best “leven” kunnen hebben, maar is dat dan van een zelfde intelligentie en taalontwikkeling als bij ons? “Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk,” aldus Schilling. In die zin zijn wij misschien toch wel uniek in het heelal.

Op de vraag wat wij kunnen verwachten van buitenaards leven, geeft hij duidelijk aan dat daar teveel van onze eigen intelligentie wordt uitgegaan: er worden teveel aannames van een soortgelijke situatie als op aarde gedaan. Desalniettemin financiert de privésector in Amerika onderzoek naar buitenaards intelligent leven.

Henk van Voorthuizen leidde deze keer de discussie, DJ Thomas verzorgde de muziek en Huub Eggen maakte de foto’s.