Saskia van VurenSaskia van Vuren groeide op tussen de grote rivieren, in de Alblasserwaard. Het hoogwater van 1995 inspireerde haar om voor een opleiding en carrière in de water­bouwkunde te kiezen. Saskia is in 2000 afgestudeerd in de kustwaterbouwkunde aan Universiteit Twente (Civiele Techniek & Management). Daarna is Saskia in 2005 aan de Technische Universiteit Delft (TUD) gepromoveerd op het onderwerp stochastisch modelleren van riviermorfologie. Na haar promotieonderzoek werkte ze eerst bij Deltares (voorheen Delft Hydraulics) en sinds 2008 werkt ze bij HKV als adviseur en onderzoeker. HKV LIJN IN WATER is een onafhankelijk bureau voor advies en onderzoek op het gebied van water & veiligheid. Zij houdt zich daar bezig met studies naar de Nederlandse rivieren (Rijn, Maas, Vecht, deltagebied) waar herinrichting of ‘duurzaam vaarwegbeheer’ op het programma staat.