9 maart 2011: Saskia van Vuren
Ruimte voor de rivier


Ruimte voor de rivier

Minder dan een maand geleden liep in Deventer het water over de IJsselkade. Het was dan ook geen wonder dat de grote zaal van het Burgerweeshuis juist op deze avond van het Science Café vol zat met Deventenaren. Rivier en kustwaterdeskundige Dr. ir. Saskia van Vuren sprak over het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, dat ervoor moet zorgen dat bewoners rondom het rivierenlandschap niet alleen droge voeten houden, maar dat ook de belangen van de scheepvaart goed worden behartigd en dat de ruimtelijke kwaliteit er op vooruit gaat.

In 1995 bedreigt het hoge rivierwater de Alblasserwaard waar de toen 17-jarige Saskia van Vuren met haar ouders woonde. De dreiging, de evacuatie van zo’n 250.000 mensen en grote hoeveelheden vee, maakten grote indruk op haar. Het was de directe aanleiding om kustwaterbouwkunde aan de Universiteit Twente (Civiele Techniek & Management) te gaan studeren. Inmiddels werkt Saskia van Vuren als senior adviseur bij adviesbureau HKV en is vanuit die hoedanigheid betrokken bij ‘Ruimte voor de rivier’

De scheepvaart is voor Nederland van groot economisch belang. Saskia is met name bij ‘Ruimte voor de rivier’ betrokken om ervoor te zorgen dat aanpassingen aan de rivier zodanig worden gedaan dat er rekening wordt gehouden met de diepte van de vaargeul, de stroomsnelheid en de aanzanding. Soms zijn deze belangen tegenstrijdig met het belang van bijvoorbeeld natuurontwikkeling.

De rivier is dynamisch, zaken als waterstanden, aanzanding van de bodem,extremen in hoog en laag water zijn niet ieder jaar hetzelfde. Saskia promoveerde  aan de Technische Universiteit Delft (TUD) op het onderwerp ‘stochastisch modelleren van riviermorfologie’. Hiervoor maakte zij diverse berekening op basis van toeval  en van historische metingen. Door de grotere bandbreedte die deze berekeningen opleveren  is het mogelijk om het rivierenlandschap beter voor te bereiden op variaties en extremen van de waterstanden.

Na de pauze was er een animatiefilm te zien waarin te zien was hoe de IJssel bij Deventer er uit ziet bij gemiddelde, extreem lage en extreem hoge waterstanden. De discussie daarna was bijzonder levendig. In de zaal waren een aantal experts aanwezig die net als Saskia betrokken zijn bij ‘Ruimte voor de rivier’. Ook zij mengden zich in de discussie en beantwoordden vanuit hun eigen vakgebied vragen van het publiek.

Natuurlijk zorgde onze ‘huisband’ Yes Indeed! weer voor een prima  muzikale sfeer. Foto’s Jelmer Gremmen.