14 december 2011: Bert Otten
De kunst van het kijken


De kunst van het kijken

De wetenschap en de creatieve kunstwereld lijken totaal verschillende werelden. In de eerste worden ‘orde en structuur’ van belang geacht. Onderzoekers moeten zich houden aan talloze vastomlijnde methodologische principes. In de tweede overheerst de chaos en toevalligheden. Een kunstenaar moet vooral zijn creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Maar in de zoektocht naar dat ene nieuwe, originele idee blijken de twee juist vaak samen te komen.

In zijn lezing probeert prof. dr. Bert Otten een antwoord te vinden op de vraag hoe ontdekkingen ontstaan. Het wordt een avond van tegenstellingen, waarin de bezoeker heen en weer wordt geslingerd tussen intuïtie en ratio. Aan de hand van een selectie fotografische afbeeldingen zal Bert Otten aantonen dat het observeren door een wetenschapper sterk wordt beïnvloed door de kennis die hij al heeft over datgene wat hij ziet. Komen briljante nieuwe inzichten voort uit gedegen wetenschappelijk onderzoek met haar ordelijke en gestructureerde karakter? Of is daar uiteindelijk de chaotische en creatieve denkkracht van de kunstensector voor nodig? En wat kunnen ze van elkaar leren?

Gespreksleider is James van Lidth de Jeude.