Wouter van Beek


Prof.dr. Wouter van Beek is antropoloog en heeft de leerstoel Antropologie van de Religie aan de Universiteit van Tilburg. Ook is hij Senior Onderzoeker aan het Afrika Studiecentrum van Leiden. Hij heeft een ruime en langlopende onderzoekservaring in West Afrika, vooral Kameroen en Mali, en sinds 1994 ook in Namibië en Zuid-Afrika. In dat laatste land geeft hij sinds 2003 regelmatig college en trainingen voor promovendi, binnen het SANPAD programma (South African Netherlands Program for Alternative Development). Dit is een programma voor het verbeteren van de wetenschappelijke staven aan de ‘historically deprivated’ universiteiten.

Met de sport heeft Wouter een heel aparte relatie. Van 1992 tot 2003 was hij voorzitter van de Werelddambond. Dammen is een belangrijke sport in West Afrika, de derde na voetbal en atletiek. Tot eind 2006 leidde hij de Afrikaanse continentale damconfederatie. Dit is de koepel van alle Afrikaanse dambonden. De meeste zijn West-Afrikaans, maar Zuid-Afrika is een belangrijke partner.

Vanuit dien hoofde, als internationaal sportbestuurder en als Afrikaanse sportofficial heeft hij een heel eigen inkijk gehad in het functioneren van Afrikaanse sportbonden. Participerend en observerend, zoals een antropoloog betaamt. Over deze ervaringen verschijnt binnenkort een artikel van zijn hand in het WK 2010 nummer van de African Historical Review. Zijn insteek in deze discussie is een algemene kennis van Zuid-Afrika, een langdurige sportbetrokkenheid, maar vooral inzicht in de achterkamers van de sportpolitiek. Zowel mondiaal als continentaal.