Woensdag 8 december: Dr.ir. Annemarije Kooijman
Energie tegen armoede


Energie tegen armoede

Maar liefst 2,5 miljoen mensen hebben geen toegang tot moderne energie om te koken: een verschijnsel dat ‘energiearmoede’ wordt genoemd. Een van de gevolgen hiervan is dat vrouwen uren per dag kwijt zijn om hout te sprokkelen voordat zij het eten voor hun gezin kunnen bereiden. Tijd die ze niet kunnen gebruiken om geld te verdienen waarmee ze bijvoorbeeld hun kinderen naar school zouden kunnen sturen. Een vicieuze cirkel. Bovendien is het stoken van hout slecht voor het milieu vanwege de ontbossing, én het is slecht voor de gezondheid omdat de vrouwen dagelijks rook inademen.

Dr.ir. Annemarije Kooijman van Universiteit Twente is geïnteresseerd in de raakvakken tussen techniek en maatschappelijke vraagstukken. In 2000 stelden de regeringsleiders van 189 landen acht Millenniumdoelen vast, de internationale doelstellingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen en armoede te bestrijden. Annemarije Kooiman vertelde aan een volle zaal in het Burgerweeshuis over hoe je de Millenniumdoelen kunt realiseren door moderne en liefst herwinbare energiebronnen beschikbaar te stellen voor de allerarmsten. Tijdens de discussie ging zij in op de problemen en morele dilemma’s die je tegenkomt als je armoede wilt bestrijden met behulp van energie. Schone energie, zoals als zonne-energie, is duur als je het vergelijkt met energie van een kolencentrale. Is het redelijk dat de Westerse wereld van arme landen verlangt dat zij investeren in schone energie, terwijl we zelf de grootste vervuilers zijn?

ZaZa zorgde voor en na de lezing en in de pauze voor geweldige muzikale omlijsting.