9 maart 2011: Saskia van Vuren
Ruimte voor de rivier


Ruimte voor de rivier


Begin januari staat het water van de IJssel zo hoog dat kelders van woningen aan de Welle blank staan en het IJsselhotel tijdelijk een eilandje in de rivier is. De gemeente sluit de Welle af voor alle verkeer en laat zandzakken plaatsen om het water tegen te kunnen houden. Het water bereikt een hoogte van 6.45 meter boven NAP.

Dr. ir. Saskia van Vuren (rivier- en kustwaterbouwkundige) komt vertellen over de oplossingen die worden bedacht om overstroming in de toekomst te voorkomen. Niet alleen in Deventer, maar op meerdere plekken in Nederland dreigen rivieren op ‘piekmomenten’ buiten hun oevers te treden. Om zulke overstromingen te voorkomen heeft het kabinet in 2000 besloten om zich bij hoogwaterbescherming te richten op andere maatregelen dan alleen dijkversterking. Dit heeft vorm gekregen in het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De focus van het programma Ruimte voor de Rivier ligt op rivierverruimende maatregelen waarbij letterlijk ruimte wordt gegeven aan de rivier. In Deventer krijgt dat de vorm van twee ‘nevengeulen’.


Uit studies van het Centraal Plan Bureau blijkt echter dat dijkversterking vaak kosteneffectiever is dan de rivierverruimende maatregelen. Saskia van Vuren komt uitleggen waarom dan toch voor het programma Ruimte voor de Rivier is gekozen. Zij is zelf nauw betrokken bij de uitwerking van een groot aantal Ruimte voor de Rivier-projecten en komt tijdens het Science Cafe vertellen over het ontwerpproces. Ze signaleert dat er door ontwerpers vaak meer aandacht wordt besteed aan de belangen natuur, landschap en omgeving en veel minder aan ‘rivierkundige’ belangen (hoogwaterveiligheid en scheepvaart). En dat zou nog wel eens vervelende gevolgen kunnen hebben…

De muziek wordt verzorgd door onze ‘huisband’ Yes Indeed!