Robbert Dijkgraaf


Prof. dr. Robbert Dijkgraaf is een internationaal vermaard onderzoeker op het grensvlak van wiskunde en natuurkunde. Op dit moment is hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In die functie is hij de meest invloedrijke onderzoeker in de wetenschapspolitiek in Nederland. Hij hecht grote waarde aan het populariseren van wetenschap en heeft bijvoorbeeld van onderzoeksgeld de website www.proefjes.nl in het leven geroepen, bedoeld voor kinderen. Om het brede publiek meer vertrouwd met wetenschap te maken treedt hij ook al jaren op in het tv-programma Hoe?Zo! en is hij een bekende verschijning in De Wereld Draait Door. Enkele jaren geleden maakte hij naam als gast in het tv-programma Zomergasten. Om het maatschappelijke belang van wetenschap uit te dragen is hij ook lid van het Innovatieplatform, dat enige jaren geleden door het kabinet is ingesteld. Dijkgraaf is kortom een wetenschapper die midden in de samenleving staat.

Foto: Henk Thomas