Michiel Bartels


De specialisatie van Michiel Bartels is archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, materiële cultuur, stadsvormingsprocessen, archeologiebeleid en public relations. Michiel houdt regelmatig lezingen over diverse archeologische onderwerpen in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Studie
Michiel H. Bartels is in 1965 geboren te Amsterdam. Hij kwam in 1979 bij de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) en leerde daar de veldarcheologie kennen. Hij werkte daar op diverse opgravingen variërend van prehistorie, Romeins en vooral veel Middeleeuwen. In 1985 leek het hem verstandig om van zijn hobby zijn werk te maken. Hij studeerde vanaf 1989 Middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam (IPP) met bijvakken geschiedenis, plaatsnaamkunde (Meertens Instituut), architectuur en bouwhistorie (TU Delft). Ondertussen werkte hij als veldtechnicus bij de gemeentelijke archeologische diensten van Amsterdam, Zwolle en Breda.


Onderzoek
Voor zijn afstuderen (1992) kwam hij als toegevoegd onderzoeker in dienst bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en bestudeerde daar met name het vondstmateriaal van middeleeuwse opgravingen. Tussen 1993 en 1996 verrichte hij een grootschalig onderzoek naar Afvalkuilen & Beerputten uit Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel, wat in 1999 leidde tot de publicatie Steden in Scherven. Vanaf 1995 was hij regelmatig actief als Wetenschappelijk Leider van de onderzoeken in de vroegmiddeleeuwse nederzetting Tiel. Tussen 1997 en 1999 was hij actief bij de aanleg van de Betuweroute als archeologisch directievoeder en projectleider.

Deventer
In 1999 werd hij gemeentelijk archeoloog van Deventer. Hier werd samen met het archeologisch team de archeologievergunning binnengehaald (2002), een depot voor bodemvondsten opgericht (2005), een waardenkaart gemaakt (2006) en gemeentelijk archeologiebeleid opgezet (2007). In de periode 1999-2008 werden ongeveer 120 kleine, grote en zeer grote veldonderzoeken uitgevoerd naar de prehistorie, middeleeuwen en nieuwe tijd in de gemeente Deventer. Michiels mooiste Deventer vondst was de zogenaamde ‘Vikingwal’ (882-1280) in 2003 aan de Smedenstraat.