Jan Hindrik Ravesloot


In 1986 behaalde Jan Hindrik Ravesloot zijn doctoraalexamen Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de rol van ionkanalen in de fysiologie van botcellen in het Laboratorium voor Fysiologie en Fysiologische Fysica.

Tot 1993 zette hij als post-doc zijn botcelonderzoek voort op het ‘Department of Cellular and Molecular Physiology’ van Yale Universiteit te New Haven (CT) in de Verenigde Staten.

Daarna trad Ravesloot in dienst bij de afdeling Fysiologie van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft onderwijs en verricht onderzoek naar iontransportprocessen in hartcellen.

Jan Hindrik Ravesloot is in 2001 benoemd tot kernhoogleraar Fysiologie