Erik Min


Erik Min (1975) studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn afstudeer project betrof het warmtetransport en energieverlies in de experimentele fusiereactor bij het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein. Na zijn afstuderen heeft Erik twee jaar natuurkunde en algemene natuurwetenschappen onderwezen op een middelbare school in het dorpje Asankrangwa in Ghana, West-Afrika. Hier heeft hij samen met zijn echtgenote ook een computerlab ingericht en computerlessen voor docenten en leerlingen verzorgd.

Terug in Nederland keerde hij ook terug op Rijnhuizen, nu als promovendus. Voor zijn promotieonderzoek heeft hij de turbulentie in fusiereactoren met behulp van computersimulaties bestudeerd. In december 2006 heeft Erik zijn proefschrift, getiteld “self-organisation in tokamak turbulence” met succes verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sindsdien is hij op Rijnhuizen werkzaam op de afdeling Publieksinformatie en Voorlichting.

Erik woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee zoons.