13 oktober 2010: Dr.ir. Bart Knols
De mug – fascinerende wereld van volksvijand nummer 1


De mug – fascinerende wereld van volksvijand nummer 1

De mug is in de wereld volksvijand nummer 1. In Afrika sterven elke paar minuten 4 kinderen aan de gevolgen van een muggenbeet. Dat komt omdat muggen gevreesde overbrengers van infectieziekten zijn. Dr.ir. Bart Knols, insectenkundige gespecialiseerd in overbrengers van infectieziekten, werkte jarenlang in Afrika om onderzoek te doen naar muggen en hoe ze te bestrijden. In 2007 richtte hij K&S Consulting op in Dodewaard. Dit bedrijf verspreidt internationaal medische informatie over muggen, geeft adviezen over hoe ze te bestrijden en hoe de bestrijding te organiseren.

Oktober is de Nationale Kennismaand. Het thema van dit jaar is ‘Leve(n) de variatie’, een speelse verwijzing naar biodiversiteit en het belang daarvan: het uitsterven van dieren en het verdwijnen van natuur leidt tot een verarming van het aardse milieu. Daarmee kunnen natuurlijke stoffen verdwijnen die nog altijd een grote kennisbron zijn voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Er kunnen ook zeer eenzijdig samengestelde milieus ontstaan die bijvoorbeeld voor voortplanting en overleving van overbrengers van infectieziekten juist gunstig zijn. Zo is er een onverwachte relatie tussen het verdelgen van muggen en biodiversiteit.

Muziek: Lonneke Lenferink Duo

Gespreksleider: James van Lidth de Jeude