Bezoekersonderzoek
Wie komen er naar ons wetenchapscafé?


We hebben in 2010 tweemaal een bezoekersonderzoek gedaan in het Science Café. In mei tijdens ‘Antiobiotica: is het einde nabij?’ met dr. Wil van der Zwet en in oktober tijdens ‘De Mug: volksvijand nummer 1?’ met dr. ir. Bart Knols.

Beide avonden waren druk bezocht met meer dan 100 bezoekers, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De vraag “hou oud bent u?” leverde nogal wat hilariteit op. Als we ervan uitgaan dat niemand er een paar jaren heeft afgelogen, varieert de leeftijd van twintig tot zeventig jaar. Alle generaties zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd. De jongeren krijgen hun informatie veelal via de digitale media, zoals de nieuwsbrief of de website van het Burgerweeshuis. Ouderen letten vooral op aankondigingen in de krant.

Uit het onderzoek werd verder duidelijk dat er trouwe Science Café rotten zijn. Die komen iedere 2e woensdag van de maand, of het nu gaat over geheimen, antibiotica of de huisvrouw. Echter, een aanzienlijk deel bezoekt het Science Café juist specifiek voor het onderwerp: beide avonden bezocht ongeveer een kwart van de bezoekers voor de eerste keer het Science Café.

Kortom, een gevarieerd gezelschap uit Deventer en omstreken is geïnteresseerd in het brengen van wetenschap naar de kroeg – precies het doel van het Science Café! We willen je graag hartelijk bedanken voor je medewerking aan ons onderzoekje.

In 2011 zullen we dit onderzoek nog eens herhalen. Daarbij zullen we ook vragen of er onderwerpen zijn waarvan je vindt dat ze nodig eens aan bod zouden moeten komen. Heb je nu al ideeën voor een wetenschapper die je graag in ons Science Café wilt horen spreken? Aarzel niet om iemand van de organisatie aan te spreken. Of stuur een mail te sturen naar info@sciencecafedeventer.nl. Je kunt ook reageren op Science Café Deventer via Twitter (@ScienceCafeDev), Facebook of Hyves.