11 maart 2009: Dr. Wietske Prummel
Tjielp, tjielp, de literaire zoo


Tjielp, tjielp, de literaire zoo

Het dier was het thema van de boekenweek in 2009. Dit jaar vond het openingsfeest plaats op de tweede woensdagavond van maart. Dus besloten het Burgerweeshuis en het Science Café om er samen een speciale avond van te maken.

Het Burgerweeshuis had een divers programma in elkaar gezet. Stadsdichter Jos Paardekoper trapte af met variaties op het gedicht Tjielp. Hierna volgde een indrukwekkende compilatie van poëzie met muziek en dans door Tsead Bruinja, Jaap van Keulen en Tanja van Susteren. Na een muzikaal optreden van The Practicles was het tijd voor het Science Café-deel.

Dr. Wietske Prummel, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen, vertelde over de speciale relatie tussen mens en dier. Als archeozoöloge analyseert en beschrijft ze oude opgegraven dierenresten. Ze vertelde onder andere dat Nederlandse terpen interessante informatie kunnen verschaffen. Werden dieren vooral als huisdier of voor de veeteelt gebruikt? Of speelden ze vooral een rol in rituelen en gebruikten sjamanen ze als offer? Veel blijft onduidelijk, maar Dr. Prummel wist het publiek in elk geval goed nieuwsgierig te maken.

Zelf laatst nog een interessante opgraving gedaan in de achtertuin? Wie weet wordt het een nieuw onderzoeksobject als u het laat weten via w.prummel@rug.nl.

Dichter en schrijver Rick de Leeuw besloot de avond met (semi) autobiografische vertellingen over zijn jeugd en zijn tijd als rockzanger. Alex Kühne, directeur van de Schouwburg, praatte de verschillende onderdelen aan elkaar.
Al met al was het een gevarieerde en interessante avond.