René Boomkens


René Boomkens (1954) is een Nederlands cultuurfilosoof. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1998 in Groningen op Een drempelwereld – Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid.

Tot 2002 was hij bijzonder hoogleraar popmuziek aan de UvA. Sinds 1999 is hij voltijds hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de RuG. Sinds 2006 neemt hij zitting in de Raad voor Cultuur.

Boomkens schrijft onder andere over globalisering. Het belangrijkste thema in al zijn boeken is de alledaagse ervaring. Hiervoor maakt hij veelvuldig gebruik van het werk van Walter Benjamin. In zijn laatste boek Topkitsch en Slow Science ontwikkelt hij een kritische kijk op ontwikkelingen in de Nederlandse universitaire wereld.