10 mei 2009: Arts Mariska Koster
Euthanasie


Euthanasie

Euthanasie: Eu = “goede” thanatos = “dood”.

Mensen passen euthanasie al lange tijd toe, in binnen- en buitenland. Maar euthanasie is nog steeds verboden, ook in Nederland. Wel bestaat er in ons land sinds de jaren ‘90 een euthanasiewet. Deze wetgeving kwam er niet om de patiënt een recht te geven. Het was vooral om de arts te beschermen. Alleen als artsen zich aan vastgestelde zorgvuldigheidseisen houden, vallen ze onder de ‘vrijwaringclausule’.

Mariska Koster is longarts uit het Deventer ziekenhuis. Daarnaast is ze SCEN (‘euthanasie’) arts. Zij vertelde ons op een buitengewoon heldere manier over euthanasie. Wat houden de regels bijvoorbeeld precies in, wat is eraan vooraf gegaan voordat de huidige wet er bestond, en wat zijn de ethische afwegingen geweest?

Mariska las bovendien een verhaal van Bert Keizer voor. Dat illustreerde niet alleen het lijden van de patiënt. Ook de dilemma’s van de arts werden -op bijna tastbare wijze- duidelijk. Mariska: “je moet een soort vriendschap krijgen met de patiënt voor je zoiets ingrijpends voor iemand kunt doen.”

James van Lidth de Jeude leidde een levendige discussie. Hij peilde meningen in de zaal. Wanneer wel en wanneer niet overgaan tot euthanasie? Zijn de huidige grenzen juist? Wanneer kun je (nog) zelf beschikken?

Excuse mi uit Schalkhaar verzorgde de muziek. Ons record in aantal muzikanten en zangers!