13 maart 2008: Drs. Michiel Bartels
Saksisch Deventer in de Duistere middeleeuwen


Saksisch Deventer in de Duistere middeleeuwen

Onder grote publieke belangstelling vertelde gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels hoe het Christendom verscheen aan de IJssel. Met ongeveer 130 bezoekers was de zaal goed gevuld, het paste er deze keer prima in omdat we de grote zaal tot onze beschikking hadden.

Michiel behandelde de volgende vragen:

  • Wie waren de Saksen en waar woonden ze?
  • Hoe zag het Saksische Deventer er uit?
  • Waren de Saksische Deventenaren in de 8ste eeuw ontvankelijk voor het Christendom?
  • Hoe zijn historici tussen de 9de en de 20ste eeuw omgegaan met het beschrijven van de Christelijke missie in het heidense land?
  • Is er in de verschillende politieke en kerkelijke stromingen sprake van gebruik of misbruik van historische en archeologische gegevens?
  • Waarom is onderzoek naar deze embryonale fase van Deventer zinvol?

Dirk Otten, kenner van het vroege Christendom in deze streek en auteur van het boek ‘Lebuinus een gedreven missionaris’, deed mee aan het debat en wist Michiel het vuur aan de schenen te leggen. Onder leiding van James van Lidth de Jeude deden ook veel bezoekers mee aan het debat.

The Rain Poets zetten 3 x een goeie set neer, gevuld met prachtige zelfgeschreven liedjes.