ANBI / Sponsors

Science Café Deventer heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wij willen graag ons publiek een interessant programma kunnen blijven aanbieden. Wil jij ons helpen om dit mogelijk te maken? Stort dan je bijdrage op rekeningnummer NL27RABO0141913770 ten name van Science Café Deventer. Een vrijwillige gift in de collectebus op de avonden zelf is natuurlijk ook van harte welkom.

Wil je het Science Café Deventer structureel sponsoren? Dat kan ook als particulier. Vanwege onze ANBI-status kunnen wij je een overeenkomst tot periodieke gift aanbieden. Het aantrekkelijke van zo’n overeenkomst is dat de periodieke gift fiscaal aftrekbaar is. Wil je meer weten, stuur dan een mail naar info@sciencecafedeventer.nl.

Dit zijn onze huidige vrienden:


Logo Saxion


Logo Gemeente Deventer


Logo Burgerweeshuis


Logo Soils


Logo Witteveen+Bos


Logo Abilene


Logo Zabuki


Logo BAX

Logo Kleurpunt


Logo Mevrouw Noot


Logo Dewever


Logo Nikkels


Logo Filmhuis De Keizer


Logo Eurovakman